Kort om oss

SMShoodfamilie.no er en felles plattform for alle prosjekter som følger konseptet der relasjoner mellom døve lokalsamfunn og hørende lokalsamfunn er støttet, med at prosjektene kombinerer tegnspråk, sang og scenekunst, samt sportsaktiviteter. Folk av smshood tror på synergien mellom døve og hørende samfunn, slik at de sammen oppnår og skaper mer enn hva hvert av dem alene ville være i stand til å oppnå og skape. Alle arrangementene er tilpasset funksjonshemmede.

Våre aktiviteter

Se Min Sang

Se min sang (1)

Se Min Sketsj

se min sketsj

Se Mine Skrifter

Se Mine Skrifter

Se Min Styrke

logo_SMS (se min styrke)

Se Min Sport

Se-Min-Sport

Våre sponsorer

TKN-logo
SABU-logoorig_v1