Se Mine Skrifter

Se Mine Skrifter er en gruppe som organiserer arrangementer som:

 

Sommeruka: Med innføring i norsk tegnspråk og tegnspråkpoesi, med fokus på religiøse historier og poesi. Det er ett SMShood opplegg for barn i alder 6-16. Opplegget er arrangert i samarbeid med Adventistkirke Trondheim, Nidelven skole og flere samarbeidspartnere.

 

Bibelkveld: Opplegg til voksne.

 

Bibelhelg: Samme som sommeruka men, at det er ett tilbud til voksne med ett separat opplegg til barn.