Se Mine Stjerner

Se Mine Stjerner er en baby tegn-og-sang gruppe. Vi leder baby tegn- og sanggrupper, med målet å tilpasse tegn-og-synge opplevelsen til både døve og hørende barn i alder 0-5.

Vi møtes ved Nidelven Skole / Adventistkirken Trondheim, annenhver lørdag morgen, fra kl 10-11. Vær vår gjest, og / eller bli med i vårt team! Besøk oss på en av SMS-baby-grupper, eller ta kontakt med oss på trondheim@smshoodfamilie.no

 

Vi har en plan om å starte den første «Se Mine Stjerner» familiebarnehage i Trondheim. Er du interessert i å ha barnet i barnehagen vår, eller bli med på laget? Kontakt oss på trondheim@smshoodfamilie.no